Σελίδα 1 από 3

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης διάρκειας

Πίνακας επιλογής εποχικού προσωπικού

με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου

Σας ενημερώνουμε ότι είστε στους επιτυχόντες της αριθμ.3843- 19/11/2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ύστερα από την υπ’
αριθ. 127/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με

Σας ενημερώνουμε ότι είστε στους επιτυχόντες της αριθμ. 3417/9-10-2018 ανακοίνωσης πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου (28/09/2018) θα γίνεται ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης ως 100 δόσεις βάσει της απόφασης 85/2018 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 € κι αντίστοιχη απαλλαγή προσαυξήσεων όπως περιγράφεται παρακάτω:

Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα του ΣΟΧ-2018

Σελίδα 1 από 3