Ανακοινώσεις (7)

Ανακοινώσεις

Πίνακας επιλογής εποχικού προσωπικού

με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου

Σας ενημερώνουμε ότι είστε στους επιτυχόντες της αριθμ.3843- 19/11/2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι είστε στους επιτυχόντες της αριθμ. 3417/9-10-2018 ανακοίνωσης πρόσληψης

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου (28/09/2018) θα γίνεται ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης ως 100 δόσεις βάσει της απόφασης 85/2018 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 € κι αντίστοιχη απαλλαγή προσαυξήσεων όπως περιγράφεται παρακάτω:

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και οι πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2

 

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 01/2017 ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ανακοινώνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως και 100 δόσεις.

Αναλυτικότερα, βάσει του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 Τεύχος Α') δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 100 δόσεις για: