Ανακοινώσεις (9)

deyav prosopaΧθες Τρίτη 24/9 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Δ. Σ της ΔΕΥΑ Βόλβης

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

1.Βυτία προσέρχονται στην Βιολογικο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Ασπροβαλτας μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Η ΔΕΥΑΒ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Από Δευτέρα 23/9 και έως την έκδοση νέας ανακοίνωσης που να τροποποιεί το παρόν ωράριο, θα είναι το :

Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εισόδου: 07:00πμ έως και 15:00μμ..

2. Στον ΒΣΕΛ Ασπροβαλτας γίνονται δεκτά ΜΌΝΟ βυτιοφόρα με λύματα αστικής προέλευσης - βοθρολύματα (από σηπτικούς βόθρους ή φρεάτια συλλογής) της περιοχής ευθύνης της ΔΕΥΑΒ και ΜΌΝΟ από εκεί και εφόσον εγκριθεί η καταλληλότητα τους μετά από τις τακτικές εξετάσεις που θα γίνονται στο χώρο της παραλαβής .

Πίνακας επιλογής εποχικού προσωπικού

με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου

Σας ενημερώνουμε ότι είστε στους επιτυχόντες της αριθμ.3843- 19/11/2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι είστε στους επιτυχόντες της αριθμ. 3417/9-10-2018 ανακοίνωσης πρόσληψης

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου (28/09/2018) θα γίνεται ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης ως 100 δόσεις βάσει της απόφασης 85/2018 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 € κι αντίστοιχη απαλλαγή προσαυξήσεων όπως περιγράφεται παρακάτω:

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και οι πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2

 

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 01/2017 ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ανακοινώνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως και 100 δόσεις.

Αναλυτικότερα, βάσει του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 Τεύχος Α') δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 100 δόσεις για: