Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 07:29

Ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ανακοινώνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως και 100 δόσεις.

Αναλυτικότερα, βάσει του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 Τεύχος Α') δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 100 δόσεις για:

1. Οφειλές ύδρευσης - αποχέτευσης στον ίδιο κωδικό καταναλωτή που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (31/09/2017), μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης οφειλής ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)

γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου (30/11/2017).

3. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

4. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείτε εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

5. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

6. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ή έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

 

Διαβάστηκε 236 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 07:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 01/2017 ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ »

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.