Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 10:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης διάρκειας


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ύστερα από την υπ’
αριθ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού έξι
(6) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της επιχείρησης για τις εξής κατά αριθμό
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ
Εργάτες
γενικών
καθηκόντων
6 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Δύο (2)
μήνεςΟι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων έχουν απασχοληθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης με την ιδιότητα του εποχιακού
υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι
και 22-3-2019 στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, Παραλία Πεζόδρομος Ασπροβάλτας Τ.Κ. 57021, τηλ.2397022285)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Γαβριηλίδης Ανδρέας

Διαβάστηκε 146 φορές

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.