Σελίδα 2 από 2

Προκηρύξεις (19)

Προκηρύξεις

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της
προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις έξι (6) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Βόλβης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ        

 Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 01/2017
        ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

            Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση προμήθειας γάλακτος του εργατοτεχνικού της προσωπικού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 859,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 43/2017.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν στο τμήμα προμηθειών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έως την Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 2:00 μ.μ. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23970 21812 – fax: 23970 21813, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

  Γαβριηλίδης Ανδρέας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ενός πολυμηχανήματος - fax μονόχρωμου laser, καλέι κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 843,20 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθμ. 48/2017

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν στο τμήμα προμηθειών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έως την Τετάρτη 20/09/2017 και ώρα 2:00 μ. μ. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2397021812 - fax 2397021813, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Γαβριηλίδης Ανδρέας.

 

 

Σελίδα 2 από 2