Επικοινωνία (1)

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με την Δ.Ε.Υ.Α.Β.

 

Πρόεδρος: 2397022285

Τμήμα Προμηθειών: 2397021812

Εξυπηρέτηση πολιτών: 23970

Ταμειακή Υπηρεσία! 2397021814

Fax: 2397021813